НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС

  Десетокласниците се явят по желание на национално външно оценяване за дигиталните им компетентности.

   Учениците държат изпита в дигитална среда – директно на компютър, който ще генерира индивидуален тест за всеки от банка задачи, разделени по категории. Тестовете ще бъдат различни като съдържание, но еднакви като степен на сложност. В тях ще има както задачи със затворен отговор, така и такива, които проверяват практическите умения. Учениците ще влизат с пароли, а след това компютърът директно ще генерира резултата от задачите им със затворен отговор. Задачите, които проверяват практически умения, ще се оценяват от учителите по информатика и информационни технологии.  Времетраенето на изпита ще бъде 90 минути – 30 минути за теста и 60 минути за решаването на практическа задача. Броят на тестовите варианти, които се получават,  е десетцифрено число, така че преписването и подсказването са практически невъзможни. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 60.

  В пилотното национално външно оценяване на десетокласниците през 2016-2017 учебна година се включиха общо 19 536 ученици от всички области. Максималният брой точки  бе постигнат от двама ученици – от Търговище и Варна. Най-високи резултати са постигнати при задачите за електронни комуникации, решаване на проблеми, свързани с компютърни конфигурации и връзка с интернет, както и с безопасност – антивирусна защита и правилна работа с компютърни системи. Най-ниски резултати имаше при търсенето и измерването на информация, при създаването на съдържание в  електронни таблици и при  споделена работа в мрежова среда.