Урок №25:  knigi

Урок №25: knigi_new

Урок №25: задача

Урок №26: oborot

Урок №27: register_new

Урок №27: Задача- Отворете файла register_new.xlsx. Изгответе справка, която да показва общата сума за заплати, която изплаща всяка фирма поотделно и всички заедно. Изгответе справка, която да показва минималната сума за премия и максималната сума за заплата, които изплаща всяка фирма.