Информатиката е наука за информацията, независимо от конкретното й съдържание, която систематизира и развива теорията, методите и средствата, свързани с основните информационни дейности и тяхната автоматизация. Информатиката е наука за информацията и информационните дейности в природата и обществото  свързани със събиране, съхраняване, обработване и разпространение на информация.

    Клонът на информатиката, който е свързан с използването на компютри за обработка на информация да се нарича компютърна информатика. КИ изучава теорията, методите и средствата за автоматизиране на информационните процеси с помощта на компютри.

   Методите и средствата, чрез които се събира, съхранява, обработва и разпространява информация с помощта на компютърни системи  се определят като ИТ. Информационните технологии са група технологии (методи и средства), предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на информация и използващи компютърна и телекомуникационна техника.

   Основните ИТ са:

  • Създаване и обработване на текстови документи
  • Работа с таблично представени данни
  • Създаване и обработване на графични изображения
  • Организация и автоматична обработка на данни
  • Комуникационни услуги